Get Adobe Flash player

BUREAU BEVOLKINGSREGISTRATIE / CENSO

 

De bevolkingsregistratie is een van de meest belangrijke diensten van het eiland. Hier wordt een indicatie gegeven van de bevolkingsgroei of afname. Nadat de vreemdeling de DIMAS heeft bezocht en een positief advies krijgt met betrekking tot de Toelating wordt deze in de meeste gevallen ingeschreven in de bevolkingsregistratie.


CONTACT MET DE DIMAS

De BBSB is de eerste en de laatste schakel in de definitieve inschrijving of juist afschrijving van de vreemdeling.

 

Bij eerste aanvragen is het van belang om de gegevens van de garantsteller te kunnen verifieren. Hiervoor worden officiele documenten van de garantsteller aangevraagd die bij de BBSB verkrijgbaar zijn. De volgende gegevens worden gecontroleerd:

1.                    Adresgegevens

2.                    Officiele aktes zoals huwelijks, geboorte, erkenning en echtscheidingen etc.

3.                    De buitenlandse aktes worden hier geverifieerd en nagekeken op autenticiteit

 

Ook wordt de uitschrijving van een burger die het eiland definitief verlaat geregistreerd.

1.                    ¨     Afschrijvingsbewijs BBSB (bij definitief vertrek naar het buitenland.

Indien de gegevens op deze documenten niet overeenkomen zal het advies negatief zijn en zal de persoon niet toegelaten kunnen worden.

Een ander belangrijk punt is dat de vreemdeling bij elke verhuizing ervoor moet zorgdragen dat hij zijn adres wijzigd. De beschikking van de DIMAS wordt middels aangetekende post naar het opgegeven adres verstuurd. Indien deze neit meer correct is wordt de onleverbare beschikking aan de DIMAS geretourneerd.

Als algemeen beleid geldt dat indien dit te wijten is aan eigen gedrag en dan valt het voor eigen risico en is het de verantwoordelijkheid van de aanvrager.  Men zal een nieuw verzoek moeten indienen.

 

Voor meer informatie over andere overheidsdiensten kunt de website: gobierno.aw bezoeken

 

zoeken

Translate