Get Adobe Flash player

Als u ontevreden bent over de behandeling van uw aanvraag door de DIMAS kunt u een klacht indienen.

 

Waarover kunt u een klacht indienen?

 

U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over de manier waarop de DIMAS u heeft behandeld. Enkele voorbeelden:

  • U vindt dat u te lang moet wachten op de behandeling van uw aanvraag om toelating;
  • U heeft een klacht over onze procedures of over de organisatie zelf (bijvoorbeeld bereikbaarheid, wachttijden, oproepen, onduidelijke brieven);
  • U heeft geen antwoord gekregen op uw brief;
  • U heeft geen of onjuiste informatie gekregen;
  • Er zijn u toezeggingen gedaan die niet nagekomen worden.           

  
Als u een klacht wilt indienen over de behandelduur van uw aanvraag, moet u het volgende bedenken. Voor aanvragen bij de DIMAS geldt een in de wet (LTU) vastgelegde behandeltermijn van maximaal 12 weken, verlengbaar met nogmaals maximaal twaalf weken. Dat betekent dat de DIMAS een beslissing moet hebben genomen op de aanvraag binnen deze termijn. Indien de DIMAS van mening is dat de aanvankelijke behandeltermijn moet worden verlengd met maximaal twaalf weken, zult u een brief ontvangen waarin dit wordt vermeld. Zolang deze wettelijke termijn nog niet is verlopen of wanneer u een brief heeft ontvangen van de DIMAS m.b.t de behandeltermijn, zal een klacht over de behandelduur ongegrond zijn.  Niet alle aanvragen hebben een behandeltermijn van van 12 weken in beslag om te behandelen, dit hangt af van het soort aanvraag en het verblijfsdoel. Sommige aanvragen nemen zelfs minder dan 3 werkdagen om te behandelen.


Uiteraard kunt u, in zeer bijzondere omstandigheden, wel vragen of uw aanvraag wat sneller behandeld kan worden. Dit gebeurt echter niet via de callcenter, maar schriftelijk aan de afdeling Voorlichting van de DIMAS, die uw aanvraag zal doorsturen aan de betrokken afdeling. U zult in uw aanvraag goed moeten kunnen aangeven waarom een snellere afhandeling van uw aanvraag noodzakelijk is. Niet elk verzoek om een snelle behandeling zal dus worden gehonoreerd.

 

Hoe kunt u uw klacht indienen?

 

U kunt uw klacht schriftelijk indienen op twee manieren, via email of per post. U kunt een klacht indienen over de DIMAS namens uzelf (u bent zelf vreemdeling) of namens iemand anders (u klaagt namens de vreemdeling).  Indien u klaagt namens de vreemdeling moet u gemachtigd te zijn om namens de vreemdeling te mogen optreden.

 

Klachten via email

Om uw klacht aan de DIMAS door te geven, kunt u een email sturen naar de medewerker Klachtenafhandeling van de DIMAS: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In uw email moet u vermelden of u namens uzelf of namens iemand anders een klacht wil indienen. U moet vermelden uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer (overdag), geboortedatum, nationaliteit en CRV-nummer (indien van toepassing).  Tenslotte moet u een omschrijving geven van de klacht.

Klachten per post

U kunt uw klacht ook per post aan ons toesturen aan het volgende adres:

Postadres:
DIMAS Klachtenafhandeling

Paardenbaaistraat # 11

Oranjestad, Aruba

 

Wat gebeurt er met uw klacht zodra u hem ingediend heeft?

Eerst bekijkt de medewerker Klachtenafhandeling of uw klacht behandeld kan worden door de DIMAS. Als uw klacht ergens anders thuishoort, bijvoorbeeld bij de politie of de Openbare Ministerie, wordt uw klacht daarheen gestuurd. De DIMAS stuurt u een brief dat uw klacht aan een andere instantie is overgedragen.

Als de DIMAS uw klacht in behandeling neemt, ontvangt u in eerste instantie een ontvangstbevestiging op uw klacht.  Wanner u deze bevestiging ontvangt is afhankelijk van hoe u de klacht ingediend heeft.

 

Als u via email een klacht heeft ingediend, wordt binnen 5 werkdagen gekeken of uw klacht in behandeling wordt genomen.  U ontvangt daarna een ontvangstbevestiging op het door u doorgegeven email adres.

Als u per post een klacht heeft ingediend, wordt binnen 5 werkdagen na het ontvangen van uw klacht, gekeken of uw klacht in behandeling kan worden genomen.  U ontvangt daarna een ontvangstbevestiging op het door u opgegeven postadres. 

Indien uw klacht volledig is en gebleken is dat u gemachtigd bent om een klacht in te dienen, zal de DIMAS binnen zes weken inhoudelijk reageren op uw klacht. In sommige gevallen zal de DIMAS u binnen deze termijn vragen of u gehoord wilt worden naar aanleiding van uw klacht. 

Als uw klacht (kennelijk) gegrond is, zal de DIMAS proberen een passende oplossing te geven.

zoeken

Translate