Get Adobe Flash player

Hoofdlijnen van de aanpassingen van de toelatingsbeleid* conform Ministerraad beslissing d.d. 30 oktober 2015 zijn als volgt:

 

  1. De voorwaarden voor verlenging van toeristisch verblijf worden aangepast. Bij binnenkomst wordt door IASA toeristisch verblijf voor een aantal dagen toegekend. Daarbij wordt kenbaar gemaakt dat gedurende toeristisch verblijf werken niet toegestaan is. Verlenging van dit toeristisch verblijf is mogelijk bij voldoening aan de volgende voorwaarden en tot een maximum van 90 aangesloten dagen (in een kalenderjaar), inclusief het door IASA bij binnenkomst toegekende aantal dagen. Een uitzondering wordt gemaakt voor vreemdelingen die eigendom/onroerend goed op Aruba hebben.

Voorwaarden:

a)      Geldige paspoort (geldig voor minimaal 3 maanden);

b)      Ingevulde Embarkation/Disembarkation (ED) card;

c)      Geldig (retour) reisbiljet;

d)      Geldige verzekering voor de duur van het verblijf;

e)      Geldig visum (voor visumplichtige nationaliteiten);

f)        Betaalde hotelreservering of (lokale) garantsteller ( in dat laatste geval, zijn aanvullende voorwaarden van toepassing);

g)      Bewijs van betaling van leges ten bedrage van Fl. 500,=.**

 

  1. Een stringentere toepassing van het boetebeleid voor vreemdelingen die als toerist het land binnen komen en die alhier werkend aangetroffen worden, zonder daarvoor over de benodigde vergunning te beschikken. De boetes worden opgelegd aan werkgevers die werk verschaffen aan deze vreemdelingen. De administratieve handhaving op werkplekken wordt geïntensiveerd: sanctioneren van werkgevers met boetes; sanctioneren van werknemers bij illegaal verblijf door te verwijderen; bij toeristen met een geldig verblijf, bij constatering van uitvoeren van werkzaamheden, het verblijf als ingetrokken te beschouwen en te verwijderen.

 

  1. In geval van een eerste aanvraag van een vergunning tot tijdelijk verblijf door een werkgever dient deze in het buitenland afgewacht te worden.

 

  1. De handhaving en uitvoering van deze beslissing in handen stellen van DIMAS, IASA, en daar waar nodig DWJZ, GNC, DAO, VGH, KPA, DIMP, OM.

 

Deze wijziging van het toelatingsbeleid is van kracht ingaande: 1 november 2015.

zoeken

Translate