Get Adobe Flash player

Servicio di Impuesto y Aduana

Voor meer informatie over andere overheidsdiensten: http://www.gobierno.aw/

Artikel 7 lid 7 en 8 van de LTUV:

7. In afwijking van het eerste lid wordt duur van een vergunning tot tijdelijk verblijf ten behoeve van degene die kan aantonen jaarlijks te beschikken over een gegarandeerd inkomen van ten minste een bij regeling van de minister, belast met vreemdelingenzaken, vast te stellen bedrag, bepaald door de duur van de garantie.

 8. In afwijking van het tweede lid wordt de aanvrage ten behoeve van een persoon die in loondienst wenst te gaan werken bij een in Aruba gevestigde werkgever, namens de betrokkene ingediend door die werkgever. Een dergelijke aanvrage is vergezeld van een verklaring dat het bedrijf in het handelsregister van Aruba is opgenomen en bekend is bij de belastingdienst.

Een aanvraag voor een vergunning met toestemming om te werken dient vergezeld te worden mer een verklaring van bekendheid bij de belastingdienst.

Voor verdere informatie kunt u de SIAD website bezoeken.

Voor verdere informatie over de SIAD verklaring: www.siad.aw

 Formulier: Verklaring van het Fiscale gedrag (of een kopie hiervan voorzien van een stempel SIAD niet ouder dan 6 maanden).

Nieuw

Per 1 september 2009 worden de volgende formulieren geintroduceerd ter berichtgeving DIMAS:

Formulier A: Verklaring van bekendheid SIAD werkgevers/garantstellers

Formulier B: Renteniers (verklaring inzake wereldinkomen en hoofdverblijf Aruba)

Formulier C: Verklaring van bekendheid tbv aanvraag: Verblijven voor onbepaalde tijd

zoeken

Translate