Klachten

Heeft u een klacht over de DIMAS? Hier leggen wij u uit hoe u uw klacht kunt indienen, en wat de DIMAS met uw klacht doet.

Hoe kan ik een klacht indienen?
U kunt uw klacht schriftelijk indienen: via de e-mail of per post. Omschrijf uw klacht en vermeld daarnaast: uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit en CRV-nummer (indien van toepassing).

Via email
U kunt uw klacht per email versturen aan: klachten@dimasaruba.aw

Via post
U kunt uw klacht per post versturen aan:

DIMAS klachtenafhandeling
Paardenbaaistraat 11
Oranjestad, Aruba

Wat doet DIMAS met mijn klacht?

Eerst bekijkt een medewerker of uw klacht behandeld kan worden door de DIMAS.  Als uw klacht niet bij de DIMAS thuishoort – maar bijvoorbeeld bij de politie of het Openbaar Ministerie – dan stuurt de DIMAS uw klacht door. U krijgt dan een brief van de DIMAS. Hierin staat naar welke organisatie uw klacht is doorgestuurd.

Is de klacht terecht bij de DIMAS ingediend, dan krijgt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.

Vervolgens kijkt de DIMAS of uw klacht volledig is, en of u gemachtigd bent om de klacht in te dienen. Is dit het geval, dan krijgt u binnen 6 weken een reactie op uw klacht.

Klacht namens een ander indienen
Iemand anders kan ook de klacht voor u indienen. Hiervoor moet deze persoon gemachtigd worden. Er is geen machtiging nodig om een klacht namens uw partner of kind in te dienen. Als u al gemachtigd bent om namens deze persoon op te treden – bijvoorbeeld als advocaat – dan is er geen machtiging nodig het indienen van een klacht bij de DIMAS.