Header image

DIMAS neemt Sistema di Innovación di Registro Stranhero Aruba (SIRSA) in gebruik

Op vrijdag 1 september is DIMAS overgestapt op een nieuw intern registratiesysteem voor vreemdelingen genaamd SIRSA. Het systeem is modern en technologisch geavanceerd.

Projectmanager Jurinda Montroos (CORE N.V.), die de leiding heeft over de voorbereiding en implementatie van SIRSA geeft aan:

Met dit systeem is de DIMAS omgevormd tot DIMAS 2.0, een moderne toelatingsorganisatie. Het SIRSA systeem kan alle aanvragen digitaal verwerken en digitaal tekenen. Hierdoor kunnen de klanten van DIMAS beter worden bediend’.

Digitaal communiceren met uw persoonlijke email

De klanten krijgen bij de DIMAS eerst te maken met een medewerker pre-check. Deze medewerker controleert of de klant de juiste documenten heeft die nodig zijn om een vergunning aan te vragen. Voor de eerste aanvraag mogen ook consultants verschijnen, maar bij verlengingen is dit niet meer mogelijk. Ook moet de garantsteller aanwezig zijn om digitaal de aanvraag te tekenen. Natuurlijk wordt altijd gevraagd om een geldig paspoort en ID-card.

Na de pre-check vindt de digitale intake plaats. Als alle documenten gecontroleerd en volledig zijn, kan de intake medewerker alle documenten scannen en de juiste informatie invoeren in de SIRSA. Wanneer de intake compleet is, wordt er een digitaal indieningsbewijs gestuurd naar de klant via email.

Het is daarom zeer belangrijk dat de klant het eigen persoonlijke e-mailadres opgeeft aan de DIMAS intake medewerker.

Digitale Vergunningen met QR-codes en e-beschikkingen

Na de verwerking door DIMAS krijgt de klant via email een bericht om de vergunning af te komen halen aan de DIMAS balie. De vergunningen worden uitgeprint aan de afgifte balie met foto en QR codes. Op basis van de QR-code kunnen andere overheidsdiensten zoals de Guarda Nos Costa (GNC) snel digitaal de uitgegeven vergunningen controleren op echtheid middels een app.

De e-beschikking wordt verstuurd via email naar de klant. Hiermee hoopt de DIMAS de handel in valse vergunningen tegen te kunnen gaan. In de toekomst zullen vergunningen op een digitale carnet worden uitgegeven.

Indien de aanvraag is afgewezen krijgt de klant een email met daarin de afwijzende e-beschikking. De klant kan dan binnen 6 weken na dagtekening email een bezwaar indienen bij de DIMAS.

Digitale indiening via een nieuw webportaal in komende maanden

In de komende maanden zal de DIMAS werken aan een nieuwe webportaal om klanten de mogelijkheid te geven om digitaal een aanvraag in te kunnen dienen. Die klanten die als eerste het portaal zullen uitproberen zijn de grote bedrijven zoals CITGO en Hospitaal.

Biometrie en Foto

DIMAS heeft samen met CORE N.V. en KPMG hard gewerkt aan de implementatie van SIRSA. De medewerkers aan de balies zijn uitgerust met webcams voor het afnemen van foto’s. Daarnaast wordt ook biometrie ingezet voor herkenning van personen. Dit maakt dat het vergunningsproces zorgvuldig gecontroleerd kan worden. In de komende weken worden biometrie en webcam volledig in gebruik genomen.

De Directie DIMAS is zeer trots op deze nieuwe stap richting DIMAS 2.0 en bedankt dan ook Core N.V. en KPMG voor hun bewezen diensten.