Header image

Interpoint/VKA reikt certificaten basiscursus Toelatingsbeleid uit

Op 4 juli reikte de heer John Mahboeb van Interpoint/VKA samen met de Directeur DIMAS, mevr. Kathy Ruiz-Paskel de certificaten basiscursus Toelatingsbeleid en basiscursus Intake uit aan de medewerkers van DIMAS. Het Interpoint/VKA certificaat voldoet aan strenge eisen en keurmerken die gelden voor in-house opleidingen. De heer Mahboeb hield de volledige toespraak in het Papiaments, waarbij hij ondersteund werd door de medewerkers, om duidelijk te maken dat je door samenwerking verder komt.

Certificaat Co-Facilitator DIMAS

Van maart tot juni 2017 werden de Basiscursus Toelatingsbeleid aan de beslismedewerkers van de DIMAS gegeven. De intake medewerkers (baliemedewerkers DIMAS) hebben een aparte cursus bijgewoond, waarbij getraind werd op klantvriendelijkheid met behulp van videofeedback training. Beide cursussen zijn afgesloten met een eindtoets. De opleiding werd verzorgd door het Hoofd Vreemdelingenzaken ad interim, de heer drs. Roberto Uding (Interpoint/VKA) samen met co-facilitator/beleidsmedewerker mevrouw Jacqueline Harewood (DIMAS).

Binnen de opleiding hebben de medewerkers ook een commitment contract ondertekend. Het commitment contract is een afspraak van de medewerkers over de wijze waarop zij binnen de DIMAS organisatie willen samenwerken. Deze afspraken zijn door de medewerkers zelf opgesteld. Afspraken zoals klantvriendelijkheid, het nemen van correcte beslissingen en het geven en ontvangen van feedback naar elkaar toe, zijn enkele afspraken die door de medewerkers gemaakt zijn.

Aan het einde van de certificaat uitreiking werd een ingelijste versie van het commitment contract overhandigd door het personeel aan de directeur DIMAS, mevrouw mr. K. Ruiz-Paskel en de adjunct-directeur DIMAS, de heer Mario Wever. Zij waren hier erg blij mee en gaven ook aan dat de DIMAS het momenteel erg goed doet als het gaat om het behalen van de wettelijke beslistermijnen van 12 weken.

Meer dan 90% van de vergunningsaanvragen van 2017 (1 jan t/m 1 juli) zijn al binnen 12 weken beslist. Bijna alle aanvragen tot een vergunning uit 2016 (1 jan t/m 31 dec) zijn verwerkt.