Header image

Over DIMAS

De Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero (DIMAS) is de organisatie die belast is met het verwerken van aanvragen voor vergunningen, verklaringen en bewijzen rondom toelating tot Aruba. Wij werken conform de Landsverordening Toelating en Uitzetting  (LTU) en op basis van het vastgestelde toelatingsbeleid door de Minister van Arbeid, Integratie en Energie.

Onze visie is:

Wij verlenen snel en zorgvuldig vergunningen om de integratie en het maatschappelijk belang van Aruba te bevorderen.

Onze missie is:

Het overtreffen van de verwachtingen van de klant en onze partners door middel van excellente dienst verlening.

Wij werken samen binnen de Vreemdelingenketen van Aruba met de volgende (keten)partners:

 1. De Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB)
 2. De Directie Volksgezondheid (DVG voorheen DBZ)
 3. De Departamento di Impuesto (DIMP)
 4. De Directie Arbeid en Onderzoek (DAO)
 5. De Departamento Progreso Laboral (DPL)
 6. De Instituto Alarma y Seguridad Aruba (IASA)
 7. De Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV)
 8. De Sociale Verzekeringsbank Aruba (SVB)
 9. Het Openbaar Ministerie
 10. De Voogdijraad
 11. De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND)
 12. Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba (KABGA)

Wij verbeteren onze dienstverlening elke dag. Indien u suggesties heeft of opmerkingen voor verbetering zijn deze welkom.