Gezinsvorming

U wilt een verblijfsvergunning aanvragen in verband met gezinsvorming. Er zijn twee situaties waarin dit mogelijk is. We beschrijven deze situaties hieronder, inclusief de voorwaarden waaraan u moet voldoen om een verblijfsvergunning aan te vragen.

Voorwaarden

Gezinsvorming door huwelijk

 1. Uw echtgenoot of echtgenote is in het bezit van een geldige werk en verblijfsvergunning
 2. U en uw partner hadden beiden ten tijde van jullie huwelijk een geldige vergunning, , maar nu heeft één van u heeft geen werk en verblijfsvergunning.
 3. U woont samen met de hoofdpersoon en voert een gemeenschappelijk huishouden.

Gezinsvorming door geboorte of adoptie

 1. U bent minderjarig, en
 2. U bent ongehuwd, en
 3. U heeft een vreemde nationaliteit (u bent geen Nederlander), en
 4. Uw ouder heeft een geldige werk en/of verblijfsvergunning.
 5. De verzoekende ouder moet de ouder waarbij u wilt wonen op Aruba de ouderlijke macht of voogdij hebben.
 6. U woont samen met de hoofdpersoon.

Let op!:  Met een vergunning gezinsvorming kunt u geen arbeid verrichten.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Kijk in onderstaand overzicht welke zaken u moet regelen om uw verblijfsvergunning aan te vragen.

Wat heb ik nodig

 1. Uittreksel inschrijving huwelijk censo
 2. Geboorteakte (indien jonger dan 18 jaar)
 3. Originele justitiële documentatie (indien ouder dan 18 jaar)
 4. Kopie officiële akte adoptie, toekenning voogdij of gezag, of akte toevertrouwing of erkenning door gerecht
 5. Notariële akte en origineel ter inzage / Rechterlijke beschikking