Verblijf bij Partner

Het verlenen van een vergunning voor verblijf bij partner is verbonden aan de volgende voorwaarden:

  • Uw partner is op Aruba geboren en heeft de Nederlandse nationaliteit en is bereid om garant te staan voor uw verblijf;
  • U heeft een duurzame en exclusieve relatie met uw partner;
  • U bent beide ongehuwd;
  • U bent beide van verschillend geslacht;
  • U woont samen op hetzelfde adres en kan deze adreshistorie overleggen.

De vergunning verblijf bij partner is een vergunning die elk jaar op nieuw moet worden aangevraagd. De partner met de Nederlandse nationaliteit die garant staat moet beschikken over inkomen dat gelijk is aan het bestaansminimum conform de Arubaanse CBS norm.

Wat heb ik nodig?

  1. Akte van geregistreerd partnerschap (zoals gebruikelijk in het Europees gedeelte van het Koninkrijk (of Bes) of u beschikt over een notariële samenlevingsovereenkomst opgemaakt door een notaris in Aruba.
  2. Een privé verzekering met de looptijd van 1 jaar (Indien u geen burger bent van de EU of de V.S)