Header image

Interne/externe vacature: Hoor-/Beslismedewerker Verdragsbescherming (Asiel)

INTERNE/EXTERNE VACATURE LAND ARUBA
Overeenkomst van opdracht/dienstverleningsovereenkomst

FUNCTIEPROFIEL HOOR/BESLISMEDEWERKER VERDRAGSBESCHERMING
Het Land Aruba en met name de ministeries van Algemene Zaken en Justitie vertegenwoordigd door DIMAS, IASA, GNC, KPA en de Dienst Buitenlandse Betrekkingen maken deel uit van een uitgebreide dienstenketen die zich bezighoudt met de lokale vreemdelingenproblematiek op Aruba.
De DIMAS is thans belast met het behandelen van aanvragen tot verdragsbescherming in het kader van het vluchtelingenverdrag (asiel), EVRM en folterverdrag, en heeft in dit kader de regie over de Asiel Actie Team thans de Afdeling Verdragsbescherming. De werkzaamheden houden onder meer in het afnemen van gehoren van de asielzoekers om onder anderen de identiteit, herkomst en reisroute vast te stellen en daarnaast om informatie te verzamelen dat noodzakelijk is om te bepalen of Land Aruba bescherming moet bieden naar aanleiding van een asielaanvraag of een aanvraag conform de EVRM of het folterverdrag. Ook het behandelen van bezwaarschriften en procesvertegenwoordiging vormen deel uit van de werkzaamheden.
In de functie van Hoorder/Beslisser houd je je bezig met de algemene asielprocedure. Je bent verantwoordelijk voor het informeren van vreemdelingen over de procedure en het horen van vreemdelingen om nader inzicht te krijgen in de zaak. Daarnaast beoordeel je het dossier en maakt het concept beschikking op, dan wel adviseer je omtrent verwijzing van moeilijke of bijzondere gevallen naar de daartoe aangewezen interne/of externe asielbeoordelingscommissie.

WERKZAAMHEDEN
In de functie/rol van Beslis/beleidsmedewerker Verdragsbescherming worden de volgende werkzaamheden verricht:
Primair:
1. Voert individuele face-to-face interviews door gebruikmaking van een speciaal daartoe bestemde vragenlijst;
2. Verricht indien nodig een onderzoek uit c.q. laat dit uitvoeren;
3. Concipieert een conceptverslag over de bevindingen in het Spaans, laat dit resumeren en ondertekenen;
4. Onderhoudt noodzakelijke functionele contacten, in- en extern;
5. Bestudeert het vigerend beleid, de geldende instructies, jurisprudentie en relevante ambtsberichten in relatie tot de betreffende zaak;
6. Analyseert het dossier op juridisch-inhoudelijke aspecten;
7. Doet voorstellen om aanvullend onderzoek te verrichten c.q. te laten verrichten;
8. Vormt een oordeel over de zaak, concipieert een conceptbeslissing en voegt deze toe aan het verslag (in eerste aanleg dan wel bezwaar);
9. Handelt c.q. draagt zorg voor de afhandeling van de zaak.

FUNCTIEVEREISTEN
– Tenminste een afgeronde Bachelor HBO opleiding, bij voorkeur in een juridische richting dan wel tenminste een Bachelor HBO werk en denkniveau met minstens 5 jaar werkervaring.
Bij voorkeur:
 In een relevante functie met toepassing van relevante wet- en regelgeving heeft de voorkeur;
 Aantoonbare relatie/affiniteit met migratie /vreemdelingenrecht;
– Hoge graad van integriteit;
– Ervaring met het beslissen op dossiers bij een uitvoeringsinstantie is een pré;
– Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in het Papiamento, Nederlands, Engels en Spaans;
– Vindt het leuk om met mensen in gesprek te gaan en is niet bang om door te vragen;
– Analytisch ingesteld;
– Weet veel informatie tot de kern samen te vatten;
– Enthousiast, representatief, energiek en creatief;
– Bereid om soms in de avond of op zaterdag te werken, flexibel in de algemene zin o;
– Kwaliteit- en resultaatgericht.
Niet vereist, wel een troef:
Goede kennis van verschillende computer en systemen zoals: Word, Excel, Outlook, Internet. Interesse voor internationale politiek en vooral in asiel- en migratieaangelegenheden

BIJZONDERHEDEN:
I. De sollicitant zal na selectie een trainingstraject volgen, bestaande uit training door lokale en Nederlandse experts en de mogelijkheid van stage in Nederland;
II. De Hoorder/Beslisser handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elk vorm van partijdigheid. Tevens beschikt de hoorder/beslisser over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
III. Voor de ambtenaar die reeds in dienst is bij een andere dienst en die deze werkzaamheden zou willen verrichten, kan tevens worden gesolliciteerd om op uitleenbasis (fulltime), voor de duur van twee jaar, onder leiding van een daartoe aangewezen projectleider door het Vreemdelingenketen deze werkzaamheden voldoen;
IV. Kortom, indien hetgene onder overweging III. wordt verzocht, kan de kandidaat– fulltime – uitgeleend worden aan de Afdeling Verdragsbescherming, zij blijven dus op de payroll van de oorspronkelijke dienst. De diensttijd en andere rechtspositionele rechten en plichten blijven als ware betrokkene bij de oorspronkelijke dienst diens werkzaamheden heeft verricht. Hieronder kan begrepen worden, diensttijd geldig voor periodieke verhogingen, eventuele bevorderingen, pensioenaanspraken etc.
V. De vertrekkende dienst kan geen aanspraak maken op vervanger (ook niet als invaller) voor de duur van het project. De vervanging blijft onderhevig aan de geldende indienstnemings- cq. vervangingsbeleid, namelijk begrote vacatures, etc.

INFORMATIE/SOLLICITATIE:
Sollicitaties uiterlijk 21 januari 2022 bij onderstaande e-mailadres: personeelszaken@dimasaruba.aw of shjirma.croes@dimasaruba.aw
Voor informatie gelieve contact op te nemen met: Mevrouw Shjirma Lampe Croes: telnr. 5221513