Arbeid in Loondienst

U wilt een verblijfsvergunning aanvragen om in loondienst op Aruba te werken.

Het is dan vereist dat U in loondienst gaat werken bij een in Aruba gevestigde werkgever. Zowel uw werkgever als u zullen moeten voldoen aan diverse voorwaarden. U mag slechts bij één werkgever in dienst zijn en alleen in een functie waarvoor U een vergunning ontvangt.  Gaat U in loondienst op Aruba werken dan is hiervoor een arbeidsmarkt toetsing vereist.

U moet deze arbeidsmarkt toetsing aanvragen bij het DPL. Nadat u van het DPL een verklaring heeft ontvangen, kunt u bij DIMAS uw aanvraag voor een verblijfsvergunning aanvragen. DIMAS toetst vervolgens uw toelatingseisen.

Voor inwonend huishoudelijk personeel is geen arbeidsmarkt toetsing vereist. Wilt u een verblijfsvergunning aanvragen om als inwonend huishoudelijk personeel op Aruba te werken? Bekijk dan hier de voorwaarden.

Er zijn nog meer gevallen waarbij u recht  heeft op vrijstelling, en er geen arbeidsmarkt toetsing nodig is. Controleer zelf bij DPL of u in aanmerking komt voor vrijstelling.

Heeft u de verklaring van het DPL ontvangen? Kijk dan in de checklist Arbeid in loondienst welke documenten u moet inleveren.