Header image

e-Helpdesk

Welkom bij onze helpdesk

Kies alstublieft uw formulier:

Informatie

Middels de e-helpdesk Informatie kunt u informatie opvragen over onze wetgeving en processen, maar kunt u ook advies vragen bij een specifieke situatie. Wij helpen u graag met informatie over welk product het beste bij uw situatie past zoals welke vergunning of verklaring u dient aan te vragen, wat u moet doen bij een wijziging, betaalmethodes, etc. Wij kunnen helaas geen status update vrijgeven van een aanvraag. Als klant kunt u de status van aanvragen zelf opvragen via de tracking tool door uw CRV-nummer in te toetsen. Vragen ten aanzien van status van uw verzoek worden niet beantwoord.

Klachten

Heeft u een klacht of een opmerking over onze producten of dienstverlening dan kunt u deze indienen via onze e-helpdesk Klachten. DIMAS streeft naar een efficiƫnte en klantgerichte dienstverlening. Wij adviseren u sowieso aan om een klacht in te indienen als:

 • uw aanvraag langer dan 6 weken in behandeling is;
 • uw bezwaar langer dan 12 weken in behandeling is;
 • geen betalingsopdracht binnen 2 weken heeft ontvangen;
 • wij fouten hebben gemaakt in uw aanvraag/ op uw vergunning;
 • onze dienstverlening;

Correcties

Bij de e-helpdesk Correcties kunt u terecht wanneer DIMAS een fout heeft gemaakt op uw beschikking, VTA of een brief bijvoorbeeld foutieve CRV-nummer, naam, geboortedatum, adres, garantsteller, werkgever, bedrag op betalingsopdracht, etc.

Bezwaar

Indien u het niet eens is met een beslissing van de Dimas dan kunt u hiertegen in bezwaar gaan. In bezwaar gaan betekent dat u het niet eens bent met de beslissing van de DIMAS en dat u daartegen een onderbouwde schriftelijke klacht indient met tegenargumenten.

U kunt in bezwaar gaan tegen een positieve of negatieve (afwijzende) beschikking die toegezonden is door de DIMAS.
Dit doet u door het indienen van een bezwaarschrift in de e-Helpdesk Bezwaar.

Bewijs van Terugkeer

Middels onze e-helpdesk Bewijs van Terugkeer kunt u dit bewijs aanvraag. Het bewijs van terugkeer kunt u aanvragen indien uw vergunning verlopen is, maar u al wel uw nieuwe aanvraag tijdig heeft ingediend bij de DIMAS (3 maanden voor het verlopen van uw verblijfstitel).

Garantie Intrekking

Indien u niet meer garant wilt staan voor iemand hetzij in het werkverband of de relatie verbroken is kunt u via de e-helpdesk Garantie Intrekking de vergunning laten intrekken. Let op de persoon waar u garant voor staat dient het eiland te verlaten of wijziging inbrengen op zijn/haar verblijfstatus.

Verzoek Restitutie Waarborgsom

Middels de e-helpdesk Restitutie Waarborgsom dient u verzoeken tot restitutie in van uw waarborgsom. Er kunnen verschillende redenen zijn wij waarom u een verzoek wilt indienen om de betaalde waarborgsom te restitueren zoals:

 • U vertrekt definitief uit Aruba
 • U bent genaturaliseerd
 • Uw aanvraag is afgewezen
 • De vergunninghouder is overleden
 • U bent van rechtswege toegelaten
 • U bent voor onbepaalde tijd toegelaten
 • Uw aanvraag is ingetrokken
 • De aanvrager (u) zal worden verwijderen (gedeporteerd)

Verzoek Restitutie Leges

Middels de e-helpdesk Restitutie Leges dient u verzoeken tot restitutie in van uw leges. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u een verzoek wilt indienen om de betaalde leges te restitueren zoals:

 • Intrekking aanvraag
 • Aanvraag afgewezen
 • Te veel of onverschuldigde betaling

Aanvraag Duplicaten

Het kan gebeuren dat u een duplicaat nodig heeft van een document die verstrekt is door de DIMAS. Middels de e-helpdesk Aanvraag Duplicaat vraagt u het document aan. De DIMAS geeft alleen een duplicaat af indien uw vergunning nog geldig is. Download eerst dit formulier, vul uw gegevens in en betaal de retributie van AWG 40,- bij een MFA om vervolgens het formulier via onze e-helpdesk Aanvraag Duplicaten te uploaden.