Header image

e-Helpdesk

Welkom bij onze helpdesk

Kies alstublieft uw formulier:

Informatie

Middels de e-helpdesk Informatie kunt u informatie opvragen over onze wetgeving en processen, maar kunt u ook advies vragen bij een specifieke situatie. Wij helpen u graag met informatie over welk product het beste bij uw situatie past zoals welke vergunning of verklaring u dient aan te vragen, wat u moet doen bij een wijziging, betaalmethodes, etc. Wij kunnen helaas geen status update vrijgeven van een aanvraag. Als klant kunt u de status van aanvragen zelf opvragen via de tracking tool door uw CRV-nummer in te toetsen. Vragen ten aanzien van status van uw verzoek worden niet beantwoord.

Klachten

Heeft u een klacht of een opmerking over onze producten of dienstverlening dan kunt u deze indienen via onze e-helpdesk Klachten. DIMAS streeft naar een efficiënte en klantgerichte dienstverlening. Wij adviseren u sowieso aan om een klacht in te indienen als:

 • uw aanvraag langer dan 6 weken in behandeling is;
 • uw bezwaar langer dan 12 weken in behandeling is;
 • geen betalingsopdracht binnen 2 weken heeft ontvangen;
 • wij fouten hebben gemaakt in uw aanvraag/ op uw vergunning;
 • onze dienstverlening;

Correcties

Bij de e-helpdesk Correcties kunt u terecht wanneer DIMAS een fout heeft gemaakt op uw beschikking, VTA of een brief bijvoorbeeld foutieve CRV-nummer, naam, geboortedatum, adres, garantsteller, werkgever, bedrag op betalingsopdracht, etc.

Bezwaar

Indien u het niet eens is met een beslissing van de Dimas dan kunt u hiertegen in bezwaar gaan. In bezwaar gaan betekent dat u het niet eens bent met de beslissing van de DIMAS en dat u daartegen een onderbouwde schriftelijke klacht indient met tegenargumenten.

U kunt in bezwaar gaan tegen een positieve of negatieve (afwijzende) beschikking die toegezonden is door de DIMAS.
Dit doet u door het indienen van een bezwaarschrift in de e-Helpdesk Bezwaar.

Bewijs van Terugkeer

Middels onze e-helpdesk Bewijs van Terugkeer kunt u dit bewijs aanvraag. Het bewijs van terugkeer kunt u aanvragen indien uw vergunning verlopen is, maar u al wel uw nieuwe aanvraag tijdig heeft ingediend bij de DIMAS (3 maanden voor het verlopen van uw verblijfstitel).

Garantie Intrekking

Indien u niet meer garant wilt staan voor iemand hetzij in het werkverband of de relatie verbroken is kunt u via de e-helpdesk Garantie Intrekking de vergunning laten intrekken. Let op de persoon waar u garant voor staat dient het eiland te verlaten of wijziging inbrengen op zijn/haar verblijfstatus.

Verzoek Restitutie Waarborgsom

Middels de e-helpdesk Restitutie Waarborgsom dient u verzoeken tot restitutie in van uw waarborgsom. Er kunnen verschillende redenen zijn wij waarom u een verzoek wilt indienen om de betaalde waarborgsom te restitueren zoals:

 • U vertrekt definitief uit Aruba
 • U bent genaturaliseerd
 • Uw aanvraag is afgewezen
 • De vergunninghouder is overleden
 • U bent van rechtswege toegelaten
 • U bent voor onbepaalde tijd toegelaten
 • Uw aanvraag is ingetrokken
 • De aanvrager (u) zal worden verwijderen (gedeporteerd)

Verzoek Restitutie Leges

Middels de e-helpdesk Restitutie Leges dient u verzoeken tot restitutie in van uw leges. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u een verzoek wilt indienen om de betaalde leges te restitueren zoals:

 • Intrekking aanvraag
 • Aanvraag afgewezen
 • Te veel of onverschuldigde betaling

Aanvraag Duplicaten

Het kan gebeuren dat u een duplicaat nodig heeft van een document die verstrekt is door de DIMAS. Middels de e-helpdesk Aanvraag Duplicaat vraagt u het document aan. De DIMAS geeft alleen een duplicaat af indien uw vergunning nog geldig is.