Bedrijven

Vestigingsvergunning bedrijven

Bedrijven moeten – conform de Landsverordening vestiging bedrijven – in het bezit zijn van een vestigingsvergunning bedrijven. Deze vergunning wordt afgegeven door de Directie Economische Zaken (DEZHI), nadat de Kamer van koophandel en nijverheid is gehoord. De enige uitzondering geldt voor eenmanszaken of maatschappen die uit uitsluitend in Aruba geboren personen bestaan.

Directeursvergunning

Bestuurders die niet in Aruba zijn geboren en geen Nederlandse nationaliteit hebben, moeten ook een directeursvergunning hebben. Deze vergunning wordt ook afgegeven door de Directie Economische Zaken (DEZHI).

Kamer van koophandel en nijverheid

Bedrijven moeten – binnen een week na de start van een bedrijf – het bedrijf inschrijven bij de Kamer van koophandel en nijverheid van Aruba.