Rijksgenoten

Op deze pagina leggen we uit aan welke voorwaarden u moet voldoen om als rijksgenoot (Nederlander) op Aruba te verblijven.

Nederlanders die niet op Aruba zijn geboren, moeten een vergunning hebben om op Aruba te verblijven (wonen of werken). U bent in dit geval dus vergunningsplichtig.

In enkele gevallen bent u niet toelatingsplichtig en heeft u geen vergunning nodig om op Aruba te wonen.

Voldoet u aan een van onderstaande voorwaarden, dan kunt u, als Nederlander, een verzoek indienen voor de afgifte van een verklaring waaruit blijkt dat u niet vergunningsplichtig bent:

Voorwaarden

  1. U bent in Aruba geboren of op Aruba genaturaliseerd;
  2. U bent geboren in de Nederlandse Antillen geboren en bent vanaf 1 januari 1986 onafgebroken ingezetene van Aruba;
  3. U bent als Nederlander buiten Aruba geboren, maar een of beide ouders valt de werking van artikel 1, onderdeel a of b van de LTUV ( bovengenoemde nr. 1 en 2);
  4. U bent de afgelopen 5 jaar onafgebroken en legaal toegelaten geweest tot Aruba (Dan bent u na 5 jaar van rechtswege toegelaten).