Beroepspersonen

Beroepspersonen (ook wel kennisimmigranten genoemd) zijn niet onderhevig aan een arbeidsmarkt toetsing. Daarnaast vallen zij in de uitzonderingscategorie├źn voor wat betreft de toetreding van gezinsleden. Gezinshereniging is hierbij bij een eerste vergunning al mogelijk.

Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Bekijk dan hier de lijst met beroepen waarvoor dit geldt.

Zelfstandige beroepen

Voor de zelfstandige beroepen zoals artsen en daarmee gelijkgestelde medische beroepen is de Landsverordening Uitvoering geneeskunde (LUG) van toepassing.

Er wordt wel een garantsteller voor de vergunningsplichtige werknemer vereist, tenzij deze in dienst is van het Land.