Sportcoach

U wilt als sportcoach verblijf aanvragen op Aruba. Op deze pagina leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om hiervoor een vergunning te krijgen.

Voorwaarden

Voor zowel sportbeoefenaars als sportcoaches geldt dat u aan een aantal algemene voorwaarden moet voldoen:

 1. Tussen de sportorganisatie en de sporter/coach moet een overeenkomst gesloten zijn;
 2. De sportorganisatie is erkend en ingeschreven in Aruba;
 3. De sportorganisatie is aangesloten bij de nationale bond, voor de beoefening van die specifieke sporttak;
 4. De sportorganisatie is – in het sportseizoen waarvoor u een vergunning aanvraagt – ingeschreven en doet mee aan de nationale competitie;
 5. Bij de eerste aanvraag van de vergunning bevindt u zich in het buitenland.

Voor sportcoaches gelden er nog een aantal specifieke voorwaarden voor de vergunning:

 1. De vergunning is geldig voor 1 jaar. Daarna kan de vergunning nog twee maal met een jaar verlengd worden (dus maximaal 3 jaar). Let op: een vergunning voor een derde jaar is alleen mogelijk als in dit jaar een lokale counterpart opgeleid wordt.
 2. De vergunning is specifiek voor de sportorganisatie waarvoor de vergunning is afgegeven. Dit betekent dat u niet kunt wijzigen van sportorganisatie.
 3. De vergunning biedt geen mogelijkheid tot gezinshereniging.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Bekijk dan in onderstaand overzicht welke zaken u moet regelen voordat u de verblijfsvergunning kunt aanvragen.

Wat heb ik nodig:

 1. Justitiële documentatie
 2. Overeenkomst
 3. Bewijs internationale overschrijving
 4. Formulier A
 5. Statuten sportvereniging
 6. Inschrijving nationale kampioenschappen
 7. Bewijs deelname nationale kampioenschappen
 8. Medische verklaring
 9. Diploma’s en aantoonbare ervaring

Indien met toestemming om te werken:

 1. Bewijs inschrijving KVK Aruba van werkgever
 2. Verklaring door DPL
 3. Bestuurdersvergunning
 4. Vestigingsvergunning