Toelating van rechtswege – Verklaringen 3 a-g

In enkele gevallen is er geen vergunning nodig om op Aruba te wonen of te werken. Deze personen krijgen toelating tot Aruba van rechtswege, krachtens de LTUV (Landsverordening Toelating Uitzetting en Verwijdering). Bekijk de onderstaande voorwaarden om te zien of dit ook voor u geldt

Toelating van rechtswege

De volgende personen krijgen toelating van rechtswege:

  1. Personen die in dienst of stage zijn van een van de landen van het Koninkrijk of van een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aangewezen ander land of van een internationale organisatie. Hieronder vallen ook Nederlandse militairen die in Aruba gestationeerd zijn, aangezien zij ook in dienst zijn van Nederland;
  2. Personen die in dienst zijn geweest van Aruba of vóór 1 januari 1986 in dienst waren van de Nederlandse Antillen of het eilandgebied Aruba en om die reden pensioen of uitkering bij wijze van pensioen genieten. Dit geldt ook voor de niet hertrouwde weduwen van hen;
  3. In Aruba als zodanig toegelaten beroepsconsuls, beroeps consulaire ambtenaren en ander consulair personeel;
  4. Militairen, gedurende de tijd dat zij in Aruba zijn gestationeerd. Dit geldt voor buitenlandse militairen die op Aruba zijn gestationeerd, bijvoorbeeld in verband met het voorbereiden van oefeningen in de wateren van Aruba en te land;
  5. Opvarenden van tot de zee- of luchtmacht van enige mogendheid behorende schepen of luchtvaartuigen, gedurende de tijd, dat Aruba met toestemming van de bevoegde autoriteit wordt aangedaan;
  6. Nederlanders die gedurende vijf jaar of langer onafgebroken in Aruba zijn toegelaten geweest van rechtswege of op grond van een vergunning(en op grond van jurisprudentie ook aan personen met de Amerikaanse nationaliteit onder dezelfde voorwaarden)
  7. Vreemdelingen die voldoen aan de bepalingen van artikel 3, eerste lid onder G van de concept-wijziging LTUV ( vooruitlopend), het betreft de echtgenoot of echtgenote en binnen het huwelijk geboren kinderen van vreemde nationaliteit mits de hoofdpersoon een Nederlander is die op Aruba is geboren of genaturaliseerd.

Toelating van rechtswege komt te vervallen

Er zijn echter ook een aantal redenen waardoor uw toelating van rechtswege komt te vervallen

  1. Indien u de status heeft gekregen voor een afgebakende periode en voor een bijzondere reden, en deze periode is voorbij en/of de reden van toelating geldt niet meer.
  2. Wanneer de status niet verbonden is aan periode, en u bent geen ingezetene (ingeschreven in het bevolkingsregister) meer.
  3. Bij een onderbreking van 3 jaar