Huishoudelijk personeel (inwonend)

U wilt een verblijfsvergunning aanvragen om als (inwonend) huishoudelijk personeel op Aruba te werken. We leggen hier uit aan welke voorwaarden u en uw werkgever moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze tijdelijke verblijfsvergunning.

Let op! Indien U als huishoudelijk personeel belast wordt met de verzorging van hulpbehoevenden of medisch afhankelijke personen, kunnen er bijzondere regels voor U gelden.

Uw werkgever moet

 1. Gedurende uw verblijf op Aruba garant staan voor uw inwoning;
 2. Een kopie tonen van de arbeidsovereenkomst met u. De overeenkomst moet voldoen aan de minimale normen zoals vastgesteld door de Arubaanse wetgeving;
 3. Een bruto jaarinkomen van minimaal Afl. 50.000,00 hebben (alleen, of samen met een duurzame partner/echtgenoot);
 4. Over een dienstbodeverblijf beschikken, die voldoet aan de vastgestelde normen

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Bekijk dan in de checklist huishoudelijk personeel welke zaken u moet regelen voordat u de verblijfsvergunning kunt aanvragen.

Wat heb ik nodig

 1. Justitiƫle documentatie (alleen bij eerste aanvraag)
 2. Geboorteakte
 3. Arbeidsovereenkomst
 4. Verklaring omtrent inkomen

Wat moet uw werkgever aanleveren:

 1. Salarisstroken (indien in loondienst)
 2. Inkomensverklaring (indien directeur/eigenaar)
 3. Verklaring van pensioen inkomen en jaaroverzicht pensioen (indien met pensioen)
 4. Toestemming controle dienstverblijf

Indien u als uitwonend personeel een verblijfsvergunning wilt aanvragen:

 1. Werkgeversverklaring
 2. SVB Verklaring registratie werkgever