Sportbeoefenaar

U wilt als sporter (sportbeoefenaar) verblijf aanvragen op Aruba. Op deze pagina leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om hiervoor een vergunning te krijgen.

Voor zowel sportbeoefenaars als sportcoaches geldt dat u aan een aantal algemene voorwaarden moet voldoen

Voorwaarden

Voor zowel sportbeoefenaars als sportcoaches geldt dat u aan een aantal algemene voorwaarden moet voldoen:

 1. Tussen de sportorganisatie en de sporter/coach moet een overeenkomst gesloten zijn;
 2. De sportorganisatie is erkend en ingeschreven in Aruba;
 3. De sportorganisatie is aangesloten bij de nationale bond, voor de beoefening van die specifieke sporttak;
 4. De sportorganisatie is – in het sportseizoen waarvoor u een vergunning aanvraagt – ingeschreven en doet mee aan de nationale competitie;
 5. Bij de eerste aanvraag van de vergunning bevindt u zich in het buitenland.

Voor sporters gelden er nog een aantal specifieke voorwaarden voor de vergunning:

 1. Daarna kan de vergunning maximaal drie maal met een jaar verlengd worden. (maximale verblijfsduur maximaal 4 jaren).
 2. De vergunning is specifiek voor de sportorganisatie waarvoor de vergunning is afgegeven. Dit betekent dat u niet kunt wijzigen van sportorganisatie.
 3. De maximale leeftijd voor de aanvrager van de vergunning is 34 jaar. Dit betekent dat u op het moment van indienen van de eerste aanvraag niet ouder dan 34 jaar mag zijn.
 4. Wanneer u uw vergunning wilt verlengen, dient u een gezondheidsverklaring van een erkende arts te overleggen. Dit is nodig zodat u kunt bewijzen dat u kunt voldoen aan het doel (beoefenen van de sport) waarvoor u bent toegelaten tot Aruba.
 5. De vergunning biedt geen mogelijkheid tot gezinshereniging.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Bekijk dan in onderstaand overzicht welke zaken u moet regelen voordat u de verblijfsvergunning kunt aanvragen.

Wat heb ik nodig

 1. Justitiële documentatie
 2. Overeenkomst
 3. Bewijs internationale overschrijving
 4. Formulier A
 5. Statuten sportvereniging
 6. Inschrijving nationale kampioenschappen
 7. Bewijs deelname nationale kampioenschappen
 8. Medische verklaring

Indien met toestemming om te werken:

 1. Bewijs inschrijving KVK Aruba van werkgever
 2. Verklaring door DPL
 3. Bestuurdersvergunning
 4. Vestigingsvergunning