Bijzondere band Aruba

Huwelijk ontbonden zonder kinderen binnen het huwelijk

Bent u langer dan 5 jaar gehuwd geweest met een op Aruba geboren of genaturaliseerde Nederlander, dan komt u in aanmerking voor een vergunning Bijzondere binding met Aruba. Indien u minder dan 5 jaar gehuwd bent geweest en toegelaten was tot Aruba op grond van uw huwelijk dient u na een scheiding Aruba binnen 3 maanden te verlaten.

Huwelijk ontbonden met kinderen binnen het huwelijk

Bent u 5 jaar of langer gehuwd geweest met een op Aruba geboren of genaturaliseerde Nederlander? Indien u en uw (ex) partner kinderen hebben gekregen of hebben erkend binnen het huwelijk die beschikken over de Nederlandse nationaliteit of wanneer u als vreemdeling het gezag of voogdij heeft gekregen over kinderen met de Nederlandse nationaliteit kunt u aanspraak maken op de vergunning Bijzondere Band met Aruba. Het is vereist dat uw kind ook op hetzelfde adres verblijft.

Bent u een kind van een op Aruba geboren Nederlander?  Dan is uw ouder een landskind.

Aan de minderjarige of meerderjarige kinderen van landskinderen die niet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit, en die ten genoegen van de DIMAS dit kunnen aantonen, wordt op hun verzoek een vergunning in het kader van een bijzondere binding met Aruba worden verleend.

Bent u een ongehuwde ouder van een landskind en woont u samen met het kind?

Indien u ongehuwd bent en niet in het bezit van een andere verblijfstitel kunt u aanspraak maken op een vergunning. Voorwaarde is dat uw kind op uw hoofdverblijf woont en u beschikt over het wettelijk gezag (alleen of samen) van het minderjarige kind.

Bent u een ongehuwde ouder van een landskind en woont u niet samen met het kind?

Indien u ongehuwd bent en niet in het bezit van een andere verblijfstitel kunt u aanspraak maken op een vergunning. Indien u beschikt over gezamenlijk gezag met uw ex-partner, en uw kind is elders woonachtig, dan kunt u op grond van het ‘family life’ principe een aanvraag doen voor een vergunning. Het vereiste is dat u kunt aantonen dat u middels alimentatie structureel bijdraagt in het onderhoud van het kind.