Gepensioneerde / Rentenier

U wilt als gepensioneerde of rentenier tijdelijk op Aruba wonen. Hiervoor heeft u een verblijfsvergunning nodig. U mag met deze verblijfsvergunning geen arbeid verrichten (betaald werk). Indien u tijdens de vergunningsperiode toch wilt werken, moet u hiervoor een regulier verzoek indienen (vergunning voor arbeid).

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning zijn er een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen. De voorwaarden zijn afhankelijk van de vraag of u met of zonder gegarandeerd inkomen op Aruba wilt verblijven.

Gepensioneerde met gegarandeerd inkomen

De volgende voorwaarden gelden voor u 

 1. U bent 55 jaar of ouder;
 2. U beschikt over een gegarandeerd inkomen uit pensioeninkomsten, of;
 3. U beschikt over een gegarandeerd inkomen uit lijfrente met een jaarlijkse opbrengst van ten minste de tegenwaarde van Afl. 50.000,- bruto of
 4. U beschikt over een opbrengst van een investerings- dan wel beleggingsfonds in een van de genoemde landen ( zie lijst erkende handelsbanken) voor twee of meer jaren vastgezet vermogen, waarvan de jaarlijkse opbrengst daarvan de tegenwaarde van Afl. 50.000,- bedraagt.

Daarnaast moet dit inkomen of fonds ondergebracht zijn bij een erkende handelsbank uit een van onderstaande landen

 1. Het Koninkrijk der Nederlanden;
 2. Eén van de landen/lidstaten en kandidaat lidstaten van de OESO/OECD;
 3. De lidstaten van de UNASUR;
 4. De lidstaten van de CARICOM;
 5. De landen langs de middellande zee waarmee de EU een economische samenwerkingsovereenkomst of associatieverdrag heeft binnen het kader van de Euro-Mediterranen Partnership.

Duur van de vergunning

De vergunning kan voor meerdere jaren worden afgegeven doch wordt thans steeds voor 1 jaar afgegeven. De vergunning kan daarna verlengd worden (steeds met 1 jaar) onder dezelfde voorwaarden. Ook bij een verlenging moet aan alle bovenstaande voorwaarden worden voldaan.

Gepensioneerde of rentenier zonder gegarandeerd inkomen

De volgende voorwaarden gelden voor u

 1. U bent meerderjarig;
 2. U kunt bewijzen dat u beschikt over Afl. 100.000,- per jaar aan inkomsten uit een vermogen afkomstig uit een banksaldo of beleggingen. Er zijn enkele voorwaarden aan de bank waar u uw banksaldo of beleggingen heeft.
 3. U kunt bewijzen dat u per jaar Afl. 100.000,- aan inkomsten ontvangt uit huurovereenkomsten, met betrekking tot onroerende zaken in een van onderstaande landen:
  1. Het Koninkrijk der Nederlanden;
  2. Eén van de landen/lidstaten en kandidaat lidstaten van de OESO/OECD;
  3. De lidstaten van de UNASUR;
  4. De lidstaten van de CARICOM;
  5. De landen langs de middellande zee waarmee de EU een economische samenwerkingsovereenkomst of associatieverdrag heeft binnen het kader van de Euro-Mediterranen Partnership.

Duur van de vergunning

De vergunning wordt steeds voor een jaar afgegeven. U moet dus na een jaar opnieuw een vergunning aanvragen.

Voldoet u aan de voorwaarden? Bekijk dan in onderstaand overzicht welke zaken u moet regelen voordat u de verblijfsvergunning kunt aanvragen.

Wat heb ik nodig

 1. Formulier B
 2. Verklaring omtrent inkomen
 3. Afschrift bankrekening met gemiddeld bedrag per jaar
 4. Justitiële documentatie* ( slechts bij een eerste aanvraag)