Gezinshereniging

U wilt een verblijfsvergunning aanvragen om op Aruba te kunnen wonen met uw echtgenoot/echtgenote of met uw vader/moeder. Hiervoor heeft u een verblijfsvergunning nodig.

Er zijn vier situaties waarin gezinshereniging mogelijk is. We leggen deze hieronder uit:

Mogelijke Situaties

  1. Hereniging van gezinsleden met een hoofdpersoon in Aruba met een niet toelatingsplichtige status (cfm artikel 1)krijgen een tijdelijke vegrunning gezinshereniging.
  2. Hereniging van gezinsleden met een hoofdpersoon in Aruba die een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd Gezinsleden kunnen in dit geval een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. (Let op: bij het verstrekken van deze verblijfsvergunning is er geen toestemming om te werken).
  3. Gezinshereniging met een hoofdpersoon die in Aruba een tijdelijke verblijfsvergunning heeft. De hoofdpersoon moet  minstens 3 jaar (legaal) in Aruba wonen. In dit geval kan er aan de echtgenoot/echtgenote en kinderen van 12 jaar of jonger, een tijdelijke verblijfsvergunning worden verstrekt. Aan kinderen ouder dan 12 jaar kan een tijdelijke vergunning worden verstrekt, indien het kind schoolgaand is en een geldig en officieel bewijs van inschrijving van een erkende school kan tonen. (Let op: bij het verstrekken van deze tijdelijke verblijfsvergunning is er geen toestemming om te werken).
  4. Gezinshereniging met rijksgenoten en kennismigranten die (tijdelijk) zijn toegelaten. In dit geval kan er aan de echtgenoot/echtgenote en kinderen jonger dan 18 jaar, een tijdelijke verblijfsvergunning worden verstrekt. (Let op: bij het verstrekken van deze verblijfsvergunning is er geen toestemming om te werken).

Let op: bij gezinshereniging van minderjarige kinderen is wettelijk gezag over het kind vereist én moet de andere ouder toestemming verlenen voor het vertrek van het kind uit het land van herkomst.

Is een van bovenstaande situaties op u van toepassing en voldoet u aan de voorwaarden? Bekijk dan in onderstaand overzicht welke zaken u moet regelen voordat u de verblijfsvergunning kunt aanvragen

Wat heb ik nodig

  1. Uittreksel inschrijving huwelijk in de registers van de DBSB
  2. Geboorteakte (indien jonger dan 18 jaar) of bewijs van adoptie
  3. Originele justitiële documentatie (indien 18 jaar of ouder)

Additionele vereisten Gezinsvorming/ gezinshereniging Inwonende dienstbode

Indien de hoofdpersoon een inwonende dienstbode is wordt uitsluitend gezinshereniging/ gezinsvorming toegestaan  van haar minderjarige kinderen, daarnaast wordt voldaan aan de volgende vereisten

  1. De werkgever van de hoofdpersoon moet schriftelijke toestemming verlenen voor de inwoning en inschrijving van het kind op zijn adres
  2. Het verblijf van is minimaal 9 M² lang en 2.5 M²breed en beschikt over een eigen badkamer in het verblijf
  3. De verzoekende ouder moet de ouder waarbij u wilt wonen op Aruba de ouderlijke macht of voogdij hebben.