Verblijf voor onbepaalde tijd

U wilt een verblijfsvergunning aanvragen om voor onbepaalde tijd op Aruba te wonen. Wanneer komt u hiervoor in aanmerking? En mag u werken met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd?

Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd betekent dat er geen einddatum is van uw vergunning om op Aruba te wonen.

U moet voor de verblijfsvergunning  kunnen aantonen dat u minimaal 10 jaar legaal verblijf hebt gehad in Aruba.

Dit betekent dat

  1. U legaal  verblijf (vergunning of  verklaring) hebt gehad, voor in totaal minimaal 120 maanden;
  2. U tijdens uw verblijf was ingeschreven in het bevolkingsregister. Hiervoor moet u bewijs kunnen aanleveren. Let op: het is niet nodig dat u tijdens de gehele periode van verblijf in het bevolkingsregister ingeschreven stond, maar wel dat u op het moment van uw aanvraag ingeschreven staat;
  3. U niet langer dan 3 jaar geen tijdelijke verblijfsvergunning had terwijl u wel op Aruba verbleef;
  4. U niet langer dan 2 jaar zonder geldige reden (gezondheid of studie) niet op Aruba verbleef.

Bent u meerderjarig (18 jaar of ouder)? Dan geeft de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd u toestemming om te werken.

Bent u minderjarig (jonger dan 18 jaar)? Dan kan u een verblijfsvergunning worden gegeven zonder toestemming om te werken (op verzoek kan ook een vergunning worden afgegeven met toestemming om te werken).

Voldoet u aan de voorwaarden? Bekijk dan in onderstaand overzicht welke zaken u moet regelen voordat u de verblijfsvergunning kunt aanvragen.

Wat heb ik nodig

  1. Justitiële documentatie (ouder dan 18 jaar)
  2. Betalingsopdracht (reeds betaalde) waarborgsom (oud)
  3. Alle eerdere vergunningen/verklaringen en betalingsbewijzen