Voorgezet verblijf (gezin / studie)

U wilt een vergunning tot tijdelijk verblijf in het kader van voortgezet verblijf aanvragen. Hier leggen wij u uit wanneer u hiervoor in aanmerking komt.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen

 1. U bent minimaal 18 jaar oud, en maximaal 26 jaar oud.
 2. U bent toen u minderjarig was reeds toegelaten tot Aruba:
  1. U heeft als minderjarige een verblijfsvergunning gekregen, of;
  2. U was als minderjarige niet toelatingsplichtig.

Daarnaast moet u ook aan een van deze voorwaarden voldoen:

 1. U volgt een volledige studie (dag of avond) aan een erkende onderwijsinstelling, of;
 2. U bent niet schoolgaand, en werkt niet, of;
 3. U bent schoolgaand, en werkt maximaal 20 uur per week.

Let op: voor deze verblijfsvergunning moet een ouder/voogd garant staan. Dit moet dezelfde ouder/voogd zijn, die tijdens uw minderjarigheid garant voor u stond.

Voldoet u aan de voorwaarden? Bekijk dan in onderstaand overzicht welke zaken u moet regelen voordat u de verblijfsvergunning kunt aanvragen.

Wat heb ik nodig

 1. Schoolverklaring
 2. Verklaring van adres (niet verplicht maar wenselijk)

Als u toestemming wilt om max. 20 uur per week te werken:

 1. Formulier A
 2. Werkgeversverklaring
 3. SVB verklaring registratie werkgever
 4. Originele SVB verklaring registratie werknemer
 5. Stage verklaring