Header image

Voorlopige Toelating tot Aruba

Een VTA is een tussenbeschikking die de aanvrager de mogelijkheid geeft om naar Aruba te kunnen komen om de medische testen te kunnen afleggen om zodoende het vergunningstraject te kunnen afronden voor het verkrijgen van een verblijf en/of werkvergunning. Indien de vergunningsplichtige persoon afkomstig is uit een visumplichtig land, dient hij/zij naast de VTA over een geldig visum te beschikken om Aruba binnen te komen.

Belangrijke termijnen

Na de ontvangst van de VTA per email, heeft de vergunningsaanvrager 3 maanden om naar Aruba te reizen. Bij binnnenkomst op Aruba heeft de aanvrager maximaal 30 dagen om zich te melden bij de Directie Volksgezondheid om de medische testen af te leggen om zodoende het proces van de vergunningsaanvraag te kunnen afsluiten. Dit geldt natuurlijk niet voor clandestiene binnenkomst! Personen die Aruba clandestien zijn binnengekomen zullen in ieder geval een negatieve beschikking krijgen.

De gegevens op de VTA

  • Gegevens van de garantsteller
  • Datum afgifte
  • Ministerie
  • CRV nr van de aanvrager
  • Naam van de aanvrager
  • Geboortedatum en geboorteland van de aanvrager.

Bent u visumplichtig?

Mocht de aanvrager een visumplichtige nationaliteit bezitten dan dient hij/zij een visum aan te vragen bij het dichtsbijzijnde ambassade of consultaat van het Nederlandse koninkrijk na de ontvangst van de VTA.

Indien de aanvrager zich niet aan de voorwaarden houdt

In het geval dat de aanvrager zich niet aan de voorwaarden houdt, wordt er aangenomen dat hij/zij geen interesse meer heeft in het vergunnigstraject en wordt zijn/haar aanvraag geannuleerd, een mogelijke uitzetting wordt niet uitgesloten.

Nadat de aanvrager de medische resultaten heeft ingeleverd bij de Dienst besmettelijke ziekten van de Directie Volksgezondheid zal DIMAS de finale beschikking maken. De aanvrager zal de beschikking op het geregistreerde emailadres ontvangen.