Gezinshereniging/ Gezinsvorming

We maken onderscheid tussen gezinshereniging en gezinsvorming. Hieronder leggen we eerst uit wat dit betekent.

Gezinshereniging is de hereniging van een gezinslid welke legaal in Aruba verblijft met een of meer gezinsleden uit het land van herkomst of elders. Onder gezinsleden verstaan we: echtgenoot/echtgenote/ geregistreerde partner en minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar). Dit betekent dus dat het gezinsverband (huwelijk/geregistreerde partnerschap/geboorte) ontstond vóórdat uw partner/ouder zich op Aruba vestigde.

Wilt u samenwonen met uw echtgenoot/echtgenote/ geregistreerde partner of vader/moeder op Aruba? Lees hier dan aan welke voorwaarden u moet voldoen om een verblijfsvergunning aan te vragen.

Gezinsvorming betreft vormen van een wettelijk gezinsverband op Aruba. Hierbij gaat het dus om het vormen van een gezinsverband nádat uw partner/ouder zich op Aruba vestigde.

Dit omvat de volgende situaties:

  • Huwelijk of geregistreerde partnerschap: tussen twee op Aruba woonachtige en vergunningsplichtige personen van vreemde nationaliteit.
  • Geboorte: Gezinsverband tussen een kind van vreemde nationaliteit en zijn vader of moeder (van vreemde nationaliteit) welke ontstaat door geboorte op Aruba.
  • Adoptie. Lees meer over de voorwaarden rond adoptie op de website van de Overheid Aruba.

Is een van bovenstaande situaties op u van toepassing? Lees dan hier wat de voorwaarden zijn om een verblijfsvergunning aan te vragen op basis van gezinsvorming.

Additionele vereisten Gezinsvorming/ gezinshereniging Inwonende dienstbode

Indien de hoofdpersoon een inwonende dienstbode is wordt uitsluitend gezinshereniging/ gezinsvorming toegestaan  van haar minderjarige kinderen, daarnaast wordt voldaan aan de volgende vereisten

  1. De werkgever van de hoofdpersoon moet schriftelijke toestemming verlenen voor de inwoning en inschrijving van het kind op zijn adres
  2. Het verblijf van is minimaal 9 M² lang en 2.5 M²breed en beschikt over een eigen badkamer in het verblijf
  3. De verzoekende ouder moet de ouder waarbij u wilt wonen op Aruba de ouderlijke macht of voogdij hebben.


Meer informatie